Stanice Pavlov


I malý čin vyžaduje velké srdce


Děkujeme, že pomáháte. Má to smysl!

Naším hlavním posláním je přijímat a starat se o hendikepovaná zvířata, která potřebují naši pomoc.
PORANĚNÉ ZVÍŘE

Co dělat, když najdete poraněné zvíře?


Více informací
VZDĚLÁVÁNÍ

Ekologické výchově, vzdělávání a osvětě se věnujeme přes 25 let


Pořádáme komentované prohlídky pro veřejnost, výukové programy pro mateřské a základní školy, přírodovědné kroužky, akce pro veřejnost, táborové programy se zvířaty a vzdělávání v odborné praxi.


Více informací
OSVĚTA A POMOC

Co děláme pro přírodu?


Ekologická výchova, vzdělávání, osvěta a záchrana zvířat jsou hlavní důvody, proč denně vstáváme a jdeme do práce. Ale pomáháme i jinak – pečujeme o vzácné přírodní lokality, monitorujeme a chráníme hnízda rorýsů, jiřiček nebo kavek nebo vypracováváme posudky. Přiložit ruku k dílu a pomoci můžete i vy.


Více informací
UBYTOVÁNÍ

Ubytujte se v prostorách ekocentra Stanice Pavlov


Nabízíme ubytování v prostorách ekocentra Stanice Pavlov. Prostory jsou bezbariérově upraveny včetně sprch a wc. Součástí je malá kuchyňka, školící místnost s projektorem, venkovní posezení, tábořiště a dostatek prostoru na sportovní outdoorové aktivity.


Více informací
I malý čin vyžaduje velké srdce.
Darujte