parallax background

Monitoring a ochrana hnízd jiřiček

CO DĚLÁME PRO PŘÍRODU MY?

Ochrana jiřičky obecné

JIŘIČKA OBECNÁ- PTÁK ROKU 2020

Jiřička obecná se pro rok 2020 stala ptákem roku. Ornitologové ji chtěli tímto způsobem zviditelnit a upozornit na to, že mizí prostor, kde by jiřičky ve městech mohly hnízdit, především vlivem stavebních úprav. Je prokázáno, že v posledním desetiletí dochází ve většině evropských populací k úbytku jiřiček o více než 10 % a výjimkou není ani Česká republika.
Jiřičky se z vesnic čím dál častěji přesouvají do měst a hledají si místa pro svá hnízda. Většinou volí prostory na zateplených panelových domech v horních rozích oken. Jenže je trápí hned několik věcí - nenasákavá omítka, která způsobuje, že hnízda na podkladu nedrží a při stavbě nebo během hnízdění padají. Velkým problémem je především netolerance obyvatel bytů. Ačkoli odstraňování hnízd během hnízdní sezony je nezákonné, je to realita, se kterou se stále setkáváme.
Pokud skutečně jiřičky za vaším oknem nechcete, počkejte, až vyvedou mladé a následně můžete situaci řešit. Především bychom se ale přimlouvali za to, abyste zvážili, zda se skutečně chcete jiřiček zbavit. V době, kdy vlaštovek i jiřiček stále ubývá, jsou mnozí lidé hrdí na to, že se jiřičkám líbí právě u nich.
Jiřičky sice znečišťují místo pod hnízdem, tomu ale můžete jednoduše zabránit umístěním prkénka pod hnízdo. Podložku můžete pod hnízdo umístit i v průběhu hnízdění. Jen ji neinstalujte v místech, kde je pravděpodobné, že na ni sednou predátoři, jako je kočka nebo straka. Existují i speciální ochranné plochy, které se dají koupit.

JAK MŮŽETE JIŘIČKÁM POMOCI?
1. V horkých letních dnech chybí těmto malým ptákům bláto, ze kterého staví svá hnízda. Pomůžete, kdy vytvoříte kaluž poblíž jejich hnízdiště.
2. S nelehkou situací se jiřičky potýkají na našich sídlištích. Domy, které si jiřičky vybraly k hnízdění, mají v oknech plašiče. Není snad jiřiččí hnízdo hezčí než kus igelitu? Dejte jiřičkám možnost u vás zahnízdit.
3. Pokud se chystáte na stavební úpravy domu, na kterém jiřičky dlouhodobě hnízdí, s předstihem požádejte orgán ochrany přírody o výjimku. Úřad obvykle nařídí instalaci náhradních hnízd na nejbližší vhodná místa, aby je ptáci při jarním návratu mohli rychle využít.
4. Pokud se stanete svědky shazování hnízd nebo instalace bodců pořiďte fotodokumentaci a volejte Českou inspekci životního prostředí.
5. Zadávejte hnízdiště jiřiček do databáze AVIF na stránkách www.birds.cz, pomůžete jim zachránit rodinu.
Chceme-li jiřičky úspěšně chránit, je nutné vědět, kde konkrétně ve městech hnízdí. V Kraji Vysočina jsme se problematice v letech 2018 až 2020 intenzivně věnovali a zmapovali jsme výskyt jiřiček (a zároveň i rorýsů a kavek, kteří také hnízdí na budovách a jejichž populace jsou ohrožené lidskou činností) v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Světlé nad Sázavou a Ledči nad Sázavou.
Studie z let 2019 a 2020 s vyznačenými hnízdy slouží momentálně na místních odborech životního prostředí k aktivní ochraně hnízdišť, především během rekonstrukcí, ale i při nezákonném ničení těchto hnízd.
POČET DOHLEDANÝCH A OBSAZENÝCH HNÍZD

město počet rorýsů počet jiřiček počet kavek
Jihlava 793 391 29
Havlíčkův Brod 380 50 188
Světlá nad Sázavou 78 59 x
Ledeč nad Sázavou 63 42 x
ZÁKONNÁ OCHRANA

V souladu s § 5a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je v zájmu ochrany druhů volně žijících ptáků zakázáno úmyslné poškozování nebo ničení hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd a úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat. Ten, kdo tento zákaz poruší, se vystavuje riziku uložení pokuty do výše 10 000 Kč v případě fyzické osoby nebo do výše 1 000 000 Kč v případě právnické osoby a fyzické osoby při výkonu podnikatelské činnosti (§ 87 odst. 1 písm. c) nebo § 88 odst. 1 písm. e).
SMUTNÝ PŘÍBĚH JIŘIČEK Z LEDČE NAD SÁZAVOU

Na náměstí v Ledči nad Sázavou je stále co pozorovat: poštolky, vrabce, kavky a také jiřičky. Ty si tady našli hnízdiště v rozích oken starého domu. V roce 2020 tady hnízdilo minimálně šest párů. Při návštěvě náměstí nám nebylo první den podezřelé, že z okna horního patra na nás vykoukl dělník. Další den ale již bylo pozdě, první i druhé patro domu bylo vyklizené, kompletně i s jiřiččími hnízdy. Zbylo poslední jedno hnízdo v prvním patře. Přivolaní pracovníci České inspekce životního prostředí však nestihli zachránit ani to. Při jejich příjezdu bylo už i poslední hnízdo pryč. Kam se ztratila mláďata? A kam lidská ohleduplnost?
Máte dotaz?
Darujte