parallax background

Monitoring a ochrana hnízd kavek

CO DĚLÁME PRO PŘÍRODU MY?

Kavka obecná si ochranu skutečně zaslouží

KAVKA A JEJÍ ŽIVOT

Jedná se o druh, který se vyskytuje už téměř výhradně u lidských sídel. Kavka je stálá a žije v koloniích. Často tvoří na zimu početná hejna. Nejčastěji hnízdí na budovách, kde se ale často střetává s netolerancí lidí.
Kavka obecná je zvláště chráněný druh živočicha, jehož populace na území České republiky klesá. Těžištěm jejího rozšíření je Vysočina, přičemž významná část populace hnízdí i zimuje v Havlíčkově Brodě. Existence populací záleží především na toleranci lidí a aktivitách místních úřadů na ochranu přírody.
Stanice Pavlov ve spolupráci s Českou společností ornitologickou, konkrétně vysočinskou pobočkou, přispěla k ochraně tohoto druhu zmapováním aktuálních hnízdišť ve městech Havlíčkův Brod a Jihlava. Veškeré informace o obsazených hnízdech jsme předali místním odborům životního prostředí, které tak mají podklady k aktivní ochraně kavčích hnízd nejen při rekonstrukcích.
CO STUDIE Z LET 2018 A 2019 PROKÁZALY?

Počet dohledaných hnízd kavky obecné v Havlíčkově Brodě je 188.
V Jihlavě bylo dohledáno 29 obsazených hnízd.

Mapa obsazených hnízd v Havlíčkově Brodě.
image2
Ukázalo se, že převážná většina kavek v Havlíčkově Brodě (více než 90 %) hnízdí ve starých nepoužívaných komínech. Oproti tomu jihlavské kavky k hnízdění využívají spíše dutiny v podstřeší.
Zimující kolonie kavek čítá v Havlíčkově Brodě okolo 600 kusů. Zimují v prostoru mezi nádražím a Střední průmyslovou školou stavební.
V tuhých zimách těmto neuvěřitelně inteligentním ptákům můžeme pomoci přikrmováním.
Kavka je všežravec, a můžeme jí tak nabídnout téměř cokoli. Největší radost jí udělá například kočičí konzerva nebo granule, ořechy, semena, ovoce, maso nebo pečivo.
Pokud vás problematika opravdu zajímá, můžete nahlédnout do studií, které v roce 2018 a v roce 2019 díky pracovníkům ze Stanice Pavlov a ve spolupráci s Českou společností ornitologickou vznikly.
VĚDĚLI JSTE ANEB PATERO ZAJÍMAVOSTÍ

1. Kavčí peří je ve skutečnosti pestrobarevné – s prvky UV barvy, kterou my nevidíme, ptáci ale ano.
2. Kavka obecná je neobyčejně inteligentní. Dokazuje to na mnoha příkladech. Například si velmi důmyslně poradí při otevírání vlašských ořechů – pouští je z výšky na beton.
3. Kavka dokáže rozeznat lidské tváře a sledovat lidský pohled.
4. Dokáže se naučit i mluvit.
5. Její příbuzní – vrána a krkavec dokonce dokáží používat i nástroje.
Máte dotaz?
Darujte