parallax background

Kdy potřebují mláďata pomoc?


PTÁČATA

1. Za stejných okolností jako dospělí ptáci + další okolnosti uvedené níže.
2. Je-li v bezprostředním nebezpečí (auta, psi a kočky, malé děti, chodník, atd.).
3. Je-li neopeřené ptačí mládě (holátko) mimo hnízdo.
4. Je-li mimo hnízdo mládě rorýse.
5. Jedná-li se o mládě poštolky či kavky nalezené mimo hnízdo v příliš rušné části města (např. na ulici kde nejsou žádné stromy a kterou obklopují jen vysoké budovy – dospělí ptáci se k němu bojí přiletět).
6. Ne vždy se však jedná o mládě, které potřebuje bezpodmínečně pomoc. Mláďata kosů, drozdů nebo sýkor se učí létat už mimo hnízdo. Posedávají a poskakují po zemi a rodiče je pravidelně dokrmují.
7. Pokud se jedná o skutečně vypadlé mládě a v blízkosti místa nálezu je vidět jeho hnízdo, je možné ho do něj vysadit. Mládě, které potřebuje pomoc, poznáte především podle toho, že ještě není opeřené, sedí na zemi a píská.
8. Ptáci nemají dobrý čich, proto se nemusíte bát, že by o ptáče v případě fyzického kontaktu o rodiče ztratili zájem.

JAKÉ PTÁČE JE TŘEBA ZACHRÁNIT?

JAKÉ PTÁČE NAŠI POMOC NEPOTŘEBUJE?
ZAJÍČCI

1. Mláďata zajíců se rodí už v březnu. Rodí se plně vyvinutá, vidí, slyší a mají zoubky. Samice je krmí dvakrát denně. Mládě zajíce prvních deset dní nevydává pach, sedí na místě a nereaguje na okolí, což je pro něj nejlepší ochrana před predátory.
2. Pokud naleznete zajíčka, který není zraněný a tiše sedí na místě, nechte jej být a co nejrychleji od něj odejděte. V žádném případě se ho zbytečně nedotýkejte, zajíci mají dobrý čich a jeho matka by ho už nemusela přijmout. Pokud však přesto k nějakému kontaktu již došlo, nemusí být vše ztraceno a savčí mládě může být za určitých okolností navráceno rodičům. Pokud je mládě na nebezpečném místě, například na kraji silnice, můžete ho přenést za pomoci trsu trávy, určitě ale ne v ruce(!) na bezpečnější místo, ne však dál než deset metrů, aby ho jeho matka našla.
SRNČATA

1. Také srnky nechávají svá mláďata prvních 7 – 10 dní po porodu o samotě a přicházejí je kojit pouze jednou za několik hodin. Mimo tuto dobu leží srnčata tiše v trávě a nijak nereagují na okolí. Nevydávají žádný pach a jejich zbarvení jim umožňuje dokonale splynout s okolím. To je pro ně nejlepší ochrana před nepřáteli, neboť neumějí ještě utíkat.
2. Naleznete-li tedy srnče, které tiše leží v trávě a není zjevně zraněné, nedotýkejte se ho (matka by ho opustila) a co nejrychleji od něj odejděte. Pokud však přesto k nějakému kontaktu již došlo, nemusí být vše ztraceno a savčí mládě může být za určitých okolností navráceno rodičům. Jeho matka je nejspíš někde poblíž a se strachem Vás pozoruje. Opuštěné srnče se pozná podle toho, že zmateně pobíhá a hlasitě píská. Pozor, někdy může pískat a pobíhat i mládě, které matku má. Než ho odnesete, vždy předem kontaktujte odborníci ze záchranné stanice, kteří poradí, jak nejvhodněji se zachovat.
VEVERKY A JEŽCI

1. Veverky a ježci rodí a vychovávají svá mláďata v hnízdě. Pokud najdete malá mláďata ježků nebo veverek mimo hnízdo, potřebují lidskou pomoc. Jejich hnízdo bylo pravděpodobně zničeno. U veverek se také někdy stává, že mládě upadne matce, když ho stěhuje do jiného hnízda (veverky občas stěhují svá mláďata do jiného hnízda, aby se vyhnuly blechám).
2. Pokud na zahradě nebo v lese najdete hnízdo s mláďaty ježků, nedotýkejte se jich a místo co nejrychleji opusťte. Pokud však přesto k nějakému kontaktu již došlo, nemusí být vše ztraceno a savčí mládě může být za určitých okolností navráceno rodičům. Přestože u mláďat není jejich matka, určitě je nablízku a k mláďatům se po vašem odchodu vrátí.
KUNY, LASICE, VYDRY A LIŠKY

1. Kuny, lasice, vydry a lišky jsou mláďata vyrůstající v noře. Když jsou starší, opouští noru zpravidla v noci a pouze za doprovodu matky. Někdy se ovšem může stát, že najdeme malé, ještě slepé mládě mimo noru. To se stává v situacích, kdy samice mladé přenáší do nového úkrytu a někdo nebo něco ji vyruší. Mládě proto někdy upustí a pak se už pro něj nevrátí. V takové situaci je vhodné na mládě nesahat a 1 až 2 hodiny ho na místě v klidu nechat, jestli se pro něj matka nevrátí. Pokud je mládě i po této době stále na místě, je vhodné ho odnést do záchranné stanice.
2. Pokud najdete už osrstěné mládě těchto šelem, zpravidla také potřebuje naši péči. Nachází se v situacích, kdy jsou buď ztracená, nebo přišla o matku. Jinak by sama za dne noru neopustila. Kontaktujte tedy opět záchrannou stanici.
3. Ve Stanici Pavlov se od počátku specializujeme na záchranu vyder říčních. Pro kolegy z ostatních záchranných stanic jsme proto vypracovali speciální návod, jak postupovat při záchraně mláděte vydry. Stáhnout si ho můžete pod tímto odkazem.
Máte dotaz k adopci?
Darujte