parallax background
PLAZI VYŽADUJÍ POMOC ČLOVĚKA VELMI ZŘÍDKA

Souvisí to s jejich způsobem života, plazi jsou velmi plaší. (Všechny naše druhy plazů jsou chráněné zákonem.)
Zraněný plaz
V případě nalezení zraněného zvířete kontaktujte naši záchrannou stanici.
Hibernující plaz
1. Plazi obvykle zimují v hloubkách, které jsou větší než 40 cm a často se blíží nezámrzné hloubce v daném regionu. Obvyklou výjimkou jsou mláďata, která mnohdy zimují jen v návějích listí apod. avšak jejich přezimování je z velké části neúspěšné.
2. Najdete-li při podzimních pracích na zahradě hada či ještěrku, lze poradit následující: Úspěšně zazimovat nalezenou ještěrku či jiného plaza je poměrně obtížné. Úspěšné však může být zazimování na kompostu, kdy vyhloubíte jamku 40 – 50cm hlubokou (stěny jamky je lépe udělat v pozvolnějším sklonu, nikoliv kolmé), dáte do ní ještěrku a jamku zasypete buď listím, nebo suchou trávou proloženými větvičkami (nikoliv samotným kompostem nebo hlínou). Jamku je na závěr vhodné překrýt prknem nebo něčím podobným, aby se případní predátoři (například kočky, lasicovité šelmy, ježek) nedostali snadno k potravě. Prkno by však nemělo jamku uzavírat na pevno bez nějakých škvír. Pokud nemáte kompost, můžete obdobným způsobem zazimovat ještěrku i jinde na zahradě, tam je však lepší udělat jamku alespoň těch 50 cm hlubokou. Když toto zimoviště chystáte, tak je důležité dát pozor, zda jamka nemůže být třeba při dešti snadno zaplavena.
3. Najdete-li plaza již v době mrazů, obraťte se vždy na záchrannou stanici.

Proniknutí plazů do budovy
Pokud naopak potřebujete pomoci s plazem (většinou hadem), který vnikl do budovy či jinam, je určitě dobré vědět, že vám od něj v 99 % případů nehrozí žádné nebezpečí. Nejčastěji se v blízkosti lidí vyskytují užovky obojkové, které mohou člověka zastrašit svou velikostí, která může být i přes jeden metr.
Zmije
Jediný náš jedovatý had – zmije obecná – blízkost lidských sídel nevyhledává a v případě, že se někde objeví v blízkosti člověk, dané místo opouští. Výjimečné případy uštknutí zmijí nastávají, pokud člověk na zmiji v nepozornosti šlápl, sáhl nebo ji chtěl odchytit. I v takových případech zmije při kousnutí ne vždy vypustí jed a kousne tzv. “nasucho“. Zdravý dospělý člověk se však nemusí obávat výrazných zdravotních komplikací. Ve výjimečných případech se lze s prosbou o zajištění odchytu obrátit na záchrannou stanici. Pokud však byla zmije z vaší zahrady odstraněna, je dost pravděpodobné, že její místo obsadí jiná, protože vaše zahrada pravděpodobně skýtá pro zmije dobré útočiště (otevřená, slunečná místa se zídkami nebo terasami).
Želvy
Pokud v rybníce nebo potoce naleznete vodní želvu, jedná se pravděpodobně o želvu nádhernou, případně další exotický druh želvy například kajmanku, nevhodně vypuštěnou do volné přírody. Nejenže želvy mají problémy přežít zdejší zimu, ale mohou jako nepůvodní druhy mohou místním živočichům způsobit komplikace. Proto při nálezu vodní želvy určtitě kontaktujte záchrannou stanici, zvíře odchyťte a umístěte například do akvária.
Náš původní druh želvy je želva bahenní, jejíž nepočetná populace se vyskytuje pouze na soutoku Moravy a Dyje. Při nálezu želvy suchozemské se opět jedná o uprchlíka z chovu a zvíře odchyťte a předejte pracovníkům záchranné stanice.
Máte dotaz?
Darujte