parallax background
PORANĚNÍ NEBO NEMOCNÍ PTÁCI

Zranění - nejčastější příčiny jsou naražení do překážky (například skleněné výplně), popálení elektrickým proudem, srážka s dopravním prostředkem.
1. V takovém případě je nutné volat odborníky, kteří poradí co s tímto zvířetem dělat, případně zajistí jeho odchyt.
Vysílení v důsledku nedostatku potravy v zimních měsících
1. Tomuto problému lze alespoň částečně předcházet, viz Dokrmování ptactva.

Ptáci přimrzlí na vodní hladině
1. Často volají lidé, že viděli na rybníku přimrzlou labuť. Ve většině případů však přimrzlá není.
2. K vodní hladině přimrzne pouze zraněné nebo velmi vysílené zvíře.
3. Nejlepší a zároveň nejjednodušší pomoc je pokusit se labuť vyplašit (např. tleskáním).
4. V případě, že se labuť nepohne, nebo se bude snažit odletět a nepůjde jí to, volejte odborníky, kteří jí pomohou.

Krmítková nákaza – trichomonóza
1. Kolem krmítek se objevují ptáci (zvonci, hrdličky, holuby…), kteří nevypadají zdravě – jsou načepýření, hubení, s výtokem kolem zobáku. Následně jsou zaznamenávány také jejich úhyny.
2. Jedná se o nakažlivé onemocnění parazitickým prvokem napadající pouze ptáky (člověku nebezpečné není).
3. Nemocní ptáci nemohou jíst a pít, přesto se o to pokouší, čímž kontaminují zdroje potravy i vody.
4. Šíří se nejčastěji ve vlhkém prostředí, tedy hlavně v zimě, ale pokud během roku prší, šíří se na krmítkách i napajedlech celoročně.
5. Při nálezu podezřelých zvířat je nutné odstranit zdroje šíření – krmítka, pítka a vydezinfikovat je. Ptáci se tak rozptýlí po okolí a zmenší se tím riziko nákazy dalších ptáků. V zimě začněte opět krmit nejdříve po 14 dnech, v létě od krmení raději upusťte.

Zajištění zvířete
1. Nemocného ptáka oddělte od svých vlastních zvířat a dětí.
2. Umístěte ho do krabice, kterou stejně jako další použité pomůcky po předání ptáka odborníkům spalte.
3. Po kontaktu s ptákem si vždy řádně umyjte ruce.
4. Používejte osobní ochranné pomůcky – rukavice, roušku atd.
Máte dotaz?
Darujte