parallax background

Přírodovědný kroužek

KROUŽEK PRO DĚTI

Přírodovědný kroužek ve stanici Pavlov


Kroužek je určen dětem ve věku 8–14 let, které by se chtěly:
Zapojit do péče o zvířata s handicapem chovaná na Stanici,
Účastnit ornitologických pozorování i dalších projektů občanské vědy,
Hravou formou poznávat přírodu našeho kraje,
Podnikat výpravy do blízkého (v případě zájmu i vzdálenějšího) okolí Stanice,
Prostě pomáhat, poznávat, zkoumat a tvořit.


DŮLEŽITÉ INFORMACE

Informace pro rodiče a členy kroužku


Schůzky kroužku budou probíhat vždy první pondělí v měsíci - první pololetí 2022 (3. října, 7. listopadu, 12. prosince), druhé pololetí 2023 (9. ledna, 6. února, 6. března, 3. dubna, 24. dubna a 5. června 2023) v areálu záchranné stanice v čase 15:00–18:00.

Při individuální dopravě bude místem srazu odpočívadlo u vstupu do areálu stanice (souřadnice GPS: N 49°42.01687', E 15°20.26120') - čas 14:55–15:00.

V průběhu měsíce října bude zajištěn doprovod dětí od zastávky autobusu (příjezd od Ledče 14:45, příjezd od Světlé 14:51) na Stanici, v dalších měsících to záleží na dohodě.

Informace k přihlášce do kroužku
Každý člen kroužku je povinen vedoucímu kroužku nejpozději na první schůzce odevzdat přihlášku podepsanou zákonným zástupcem. Zákonní zástupci nezletilých podpisem přihlášky potvrzují, že souhlasí s účastí svého dítěte v kroužku a zavazují se k úhradě stanoveného účastnického poplatku.

Vyplněné přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: ekocentrum@stanicepavlov.cz v průběhu měsíce září nebo ji můžete odevzdat osobně v kanceláři stanice, případně zaslat poštou na adresu Stanice Pavlov o. p. s., Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou – na obálku připište heslo Kroužek.

V případě zájmu převyšujícího kapacitu kroužku (20 osob) bude o zařazení do kroužku rozhodovat pořadí došlých přihlášek. Účastníka přihlašujete do kroužku na celý školní rok.

Účastnický poplatek za kroužek je třeba zaplatit na účet číslo: 2100402225/2010. Lze ho uhradit dvojím způsobem – na celý rok (700 Kč/rok) – nejpozději do 31. října 2022, případně ve dvou splátkách na začátku každého pololetí (400 Kč/pololetí). Platbu za druhé pololetí je nezbytné zaplatit do 31. ledna 2023). Do zprávy pro příjemce uveďte heslo „Kroužek“ + jméno dítěte.

Jak schůzky kroužku probíhají?
Vedoucí kroužku zajišťuje bezpečnost členů kroužku na místě srazu – tj. v průběhu měsíce října od okamžiku příjezdu autobusu na zastávku v obci Pavlov, popř. na místě srazu u Stanice od 14:55. V dalších měsících bude pravidlo upřesněno na základě potřeby účastníků. Při individuální dopravě doprovod předává člena kroužku na pracovišti osobně vedoucímu kroužku, nebo pověřené osobě na pracovišti. Pokud dítě přichází samo, ohlásí svůj příchod vedoucímu kroužku nebo pověřené osobě na pracovišti.

Odpovědnost vedoucího kroužku za člena kroužku končí okamžikem ukončení kroužku ve stanoveném čase. Následuje buď předání dítěte přímo zákonnému zástupci či osobě, která je na základě údaje uvedeného v přihlášce oprávněna jej vyzvednout. Pokud dítě smí odcházet samo (tento údaj je uveden v přihlášce), svůj odchod ohlásí vedoucímu kroužku.

Schůzky kroužku budou probíhat převážně v přírodě, v terénu - na stanici a v jejím okolí. Je pravděpodobné, že se děti během programu ušpiní, případně by mohlo oblečení dojít i jiné úhony. Prosíme, přizpůsobte tomu oblečení dítěte, případně dejte dítěti s sebou náhradní nebo pracovní oděv na převléknutí.
Veškeré dotazy, náměty a připomínky směřujte na vedoucí kroužku Petru Hulvovou (tel.: 777 974 848) nebo na ředitele Záchranné stanice Pavlov Zbyška Karafiáta (tel.: 734 309 798), případně na email ekocentrum@stanicepavlov.cz
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

Letní přírodovědné soustředění v Pavlově


Letní přírodovědné soustředění je určené nejen dětem z přírodovědného kroužku, ale také dalším zájemcům, kteří by se v několika prázdninových dnech chtěli intenzivně:
Zapojit do péče o zvířata s handicapem chovaná ve Stanici,
Hravou formou poznávat přírodu našeho kraje,
Podnikat výpravy do blízkého (v případě zájmu i vzdálenějšího) okolí Stanice,
Prostě pomáhat, poznávat, zkoumat a tvořit.


Přihlášku na soustředění můžete stáhnout pod tímto odkazem: https://stanicepavlov.cz/prihlaska a vyplněnou a podepsanou ji zaslat na e-mail: ekocentrum@stanicepavlov.cz.

 • fotogalerie prirodovedny krouzek 1 2560x1707 - Stanice Pavlov
 • fotogalerie prirodovedny krouzek 2 2560x1707 - Stanice Pavlov
 • fotogalerie prirodovedny krouzek 3 2560x1707 - Stanice Pavlov
 • fotogalerie prirodovedny krouzek 5 2560x1707 - Stanice Pavlov
 • LOS 0758 - Stanice Pavlov
 • fotogalerie prirodovedny krouzek 4 2560x1707 - Stanice Pavlov
 • fotogalerie prirodovedny krouzek 1 2560x1707 - Stanice Pavlov
 • fotogalerie prirodovedny krouzek 2 2560x1707 - Stanice Pavlov
 • fotogalerie prirodovedny krouzek 3 2560x1707 - Stanice Pavlov
 • fotogalerie prirodovedny krouzek 5 2560x1707 - Stanice Pavlov
 • LOS 0758 - Stanice Pavlov
 • fotogalerie prirodovedny krouzek 4 2560x1707 - Stanice Pavlov
Bližší informace a objednávky
Darujte