parallax background

Monitoring a ochrana hnízd rorýsů

CO DĚLÁME PRO PŘÍRODU MY?

Rorýs obecný a jeho ochrana v Kraji Vysočina

RORÝS OBECNÝ

Rorýsi jsou ptáci, jejichž život je plný zajímavostí. Po vyvedení z hnízda si mladí ptáci zpravidla celý rok nesednou, dokonce za letu i spí. U nás tráví pouze tři měsíce z roku, ale jsou to pro ně měsíce nejdůležitější, protože právě v té době hnízdí. Jejich hnízda najdeme nejčastěji na starých panelových domech nebo výškových budovách před rekonstrukcí. Nové budovy totiž zpravidla nemají žádné „bezúčelné“ mezery, ve kterých by mohli tito ptáci hnízdit. S tím je spojený i hlavní problém, se kterým se rorýsi v našich městech potýkají – zánik hnízdních možností během a po rekonstrukcích.
Rorýs obecný je zvláště chráněný druh, konkrétně ho najdeme v kategorii ohrožený. Možný negativní zásah do jeho hnízdiště řeší Česká inspekce životního prostředí.
Zásadní možností, jak můžeme rorýsům pomoci, je dohledání jejich úkrytu a nahlášení na příslušné úřady (Odbor životního prostředí, Agentura ochrany přírody). Nejjednodušší je ale zapsání úkrytu do databáze www.rorysi.cz.
Stanice Pavlov se ve spolupráci s Českou společností ornitologickou, konkrétně vysočinskou pobočkou, této problematice intenzivně věnuje. Podrobně jsme zmapovali hnízdiště rorýsů v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Světlé nad Sázavou a v Ledči nad Sázavou. Výsledné studie se seznamem hnízdišť jsme předali místním odborům životního prostředí. Jejich pracovníci mají na základě těchto údajů možnost rorýsí kolonie chránit.
Pokud vás problematika opravdu zajímá, můžete nahlédnout do studie, která díky pracovníkům ze Stanice Pavlov a ve spolupráci s Českou společností ornitologickou vznikla.
VÝSLEDKY MONITORINGU

Ukázalo se, že rorýsi nejčastěji osídlují staré budovy před rekonstrukcí. Hnízdí převážně ve větracích otvorech a dutinách v podstřeší. Nově také začínají využívat budky, které jim ochránci nabízí jako náhradu za původní hnízdiště.
POČET DOHLEDANÝCH A OBSAZENÝCH HNÍZD RORÝSŮ
Jihlava 793
Havlíčkův Brod 380
Světlá nad Sázavou 78
Ledeč nad Sázavou 63
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA RORÝSŮ

1. Na zemi neumí chodit a ze země se neumí odrazit, aby vzlétli. Mají velmi malé nožičky – kvůli tomu dostali i latinské jméno z řeckého apous – bez nohou. Když najdete na zemi spadlého rorýse, k záchraně mu mnohdy stačí jen vyhodit ho do vzduchu.
2. Za špatného počasí mohou mláďata rorýsů snížit teplotu a upadnout do „spánku“, který může trvat i týden. Během něj nemusí přijímat potravu.
3. Velmi rychle létají, běžně až 60 km/h, ale mohou dosáhnout i 200 km/h. Rorýsi jsou proto jedni z nejlepších ptačích letců vůbec.
4. Jejich příbuznými jsou kolibříci.
5. Večer v hejnech vykrouží až do výšky 2 km, pak při spánku pomalu klesají (skutečně spí jen jedna hemisféra, ta druhá koriguje let).
6. Většinu roku tráví v Africe, kde již nehnízdí, k nám přilétají pouze na období od května do července.
Máte dotaz?
Darujte